Finalització de l’obra de reparació de les cobertes de la Cripta de la Colònia Güell

28-12-2023

El Consorci de la Colònia Güell, ha realitzat avui, dijous 28 de desembre de 2023, l’acte de recepció de les obres d’intervenció i reparació de la coberta plana de pedra i la coberta de zinc de l’escala d’accés a l’església de la Colònia Güell. L’acte ha comptat amb l’assistència de la presidenta del Consell Comarcal i del Consorci de la Colònia Güell, Eva M. Martínez Morales.

Amb l’execució d’aquesta obra s’han aconseguit resoldre els problemes de manca d’estanquitat de la coberta de la Cripta, tant en la part de cobriment de la planxa de zinc del porxo d’accés, com en la terrassa amb cobriment de peces de pedra de sobre de l’edifici del cos principal. 

Les obres es van iniciar al mes de juliol d’enguany i han tingut un pressupost total executat de 416.256,66 euros, IVA inclòs.

Aquesta obra ha estat cofinançada pel Programa Operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020 en l’àmbit de la gestió i conservació del patrimoni cultural arquitectònic, arqueològic i paleontològic, gestionat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. I ha estat la cinquena i darrera obra executada de l’operació “Actuacions de conservació i millora de la Cripta de la Colònia Güell” iniciada l’any 2019.

El total de la subvenció atorgada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per l’execució de les cinc obres realitzades ha estat de 516.256,20 euros, i el Consorci de la Colònia Güell, mitjançant les entitats copropietàries, ha assumit un cost de 839.462,16 euros per cofinançar el cost total de les obres executades en aquests darrers quatre anys.

La Cripta de la Colònia Güell és un edifici declarat Bé d’Interès Cultural Nacional i està inclòs en la Llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO.

El Consorci de la Colònia Güell és una entitat pública integrada per l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Diputació de Barcelona, tots ells copropietaris de la Cripta de la Colònia Güell, més l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló. Aquest Consorci té com objecte la conservació, la difusió i la recerca de la Cripta de la Colònia Güell, així com el manteniment i millora del seu entorn.